13.12.12

Aseară pe-nserate


Aseară pe-nserate
Fecioara Maria,
În Viflaim cetate
Călătorind venea.

Şi fiind obosită
Sălaş îşi cauta,
Şi-n Viflaimul mare
Nimenea n-o primea.

Atunci Sfânta Fecioară
Din Viflaim ieşea,
Şi-n c
âmp, într-o poiată
De vite ea intra.

Şi între dobitoace
Pe fânul cel strohos,
Preasfânta Născătoare
Născuse pe Hristos.

Micuţul Iisus plânge,
Maria-L mângâia;
Nu plânge, o, Iisuse,
Că Tu cunoşti lumea.

Că lumea asta mare
Prin Tine s-a zidit,
Prin Tine şi prin Tatăl
Şi Dumnezeu cel Sfânt.

Îl încălzesc şi boii
Cu aburii suflând
Şi îngerii din ceruri
Îl preamăreau cântând.

Răsună lin, spre seară
Al clopotelor cânt,
Că vine, vine iară,
Iisus pe-acest pământ.

El vine-n leagăn verde
De îngeraşi purtat,
Să scape lumea-ntreagă
De rău şi de păcat.

Sculaţi creştini degrabă
Şi colindaţi frumos
Şi faceţi loc în casă
Copilului Hristos.

La fiecare casă
Se-aud colindători,
Colinda lor duioasă
Răsună până-n zori.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu